Menu
Your Cart

Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ COOKIES ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ www.pervinca.gr
Η πολιτική προσωπικών δεδομένων της Pervinca (στο εξής «Εταιρεία») απευθύνεται στον χρήστη/ επισκέπτη όταν:
- πλοηγείται ή/και αγοράζει πρϊόντα στο e-shop,
- δημιουργεί λογαριασμό ιδιωτικό/επαγγελματικό,
- λαμβάνει ενημερώσεις εκ μέρους της εταιρείας για προωθητικές ενέργειες,
- επικοινωνεί με την εταιρεία για ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία ή και την Ιστοσελίδα
Η παρούσα Πολιτική θα πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τους τους Όρους & Προϋποθέσεις του e-shop της Pervinca, καθώς τα κείμενα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Πολιτικής, και διέπουν ενιαία και συνολικά τη λειτουργία του e-shop και τη διενέργεια συναλλαγών (αγορών) μέσω αυτού. Οποιαδήποτε χρήση του e-shop προϋποθέτει την ανάγνωση εκ μέρους του χρήστη/επισκέπτη της παρούσας Πολιτικής και την συμφωνία σας με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, καθώς και την ανάγνωση και αποδοχή των ως άνω κειμένων˙ σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφυλάξεως εν συνόλω ή εν μέρει η εταιρεία παρακαλεί για την αποχή της οποιασδήποτε χρήσης του e-shop, διαφορετικά τεκμαιρεται ως ανεπιφύλακτη.
Συνεχίζοντας την πλοήγηση στο e-shop ή/και πραγματοποιώντας αγορές, ο χρήστης αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πολιτικής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις της. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χωρίς ενημέρωση του χρήστη/επισκέπτη, για αυτό και προτείνεται να ελέγχονται απο το χρήστη/επισκέπτη τα παραπάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα, για τυχόν αλλαγές˙ σε περίπτωση διαφωνίας ή επιφυλάξεως εν συνόλω ή εν μέρει των τροποποιήσεων η εταιρεία παρακαλεί για την αποχή της οποιασδήποτε χρήσης του e-shop, διαφορετικά τεκμαιρεται ως ανεπιφύλακτη.
1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας & Στοιχεία Επικοινωνίας
1.1. Ως «Υπεύθυνος επεξεργασίας» προσωπικών δεδομένων θεωρείται οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του e-shop είναι η Pervinca.
1.2. Στοιχεία επικοινωνίας: Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους εξής τρόπους:
- Με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 21 0522 3534, Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. – 17:00 μ.μ.
- Με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail sales@pervinca.gr

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;
«Προσωπικά δεδομένα» είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο πρόσωπο του κάθε Υποκειμένου των δεδομένων, όπως: το όνομα και το επάγγελμά του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία του, ο τόπος κατοικίας, η φυλετική του προέλευση, τα πολιτικά του φρονήματα, η θρησκεία που πιστεύει, οι φιλοσοφικές του απόψεις, η συνδικαλιστική του δράση, η υγεία του, η ερωτική του ζωή και οι τυχόν ποινικές του διώξεις και καταδίκες, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679/ΕΕ – GDPR), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) καθώς τις οδηγίες και αποφάσεις των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Συγκεκριμένα πρόκειται για πληροφορίες που συλλέγονται είτε από το χρήστη/Επισκέπτη κατά την καταχώρισή τους σε συγκεκριμένα πεδία της Ιστοσελίδας ή κατόπιν κάποιας συγκεκριμένης ενέργειας στο e-shop μας είτε με αυτοματοποιημένο τρόπο κατά την πλοήγησή. Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. καταχώριση προσωπικών δεδομένων απο τον ίδιο το χρήστη κατα τη δημιουργία ιδιωτικού/επαγγελματικού λογαριασμου χρήστη στο e-shop
2. Στην υποβολή παραγγελιών ως επισκέπτης ή στην επικοινωνία με την Εταιρεία σχετικά με κάποια παραγγελια
3. παροχή στοιχείων στο πλαίσιο συμμτοχής προωθητικών ενεργειών (εγγραφή στο Newsletter ή σε άλλα μέσα ή διαγωνισμούς)
7. αποδοχή της χρήσης εργαλείων όπως τα cookies ή άλλων τεχνικών μέσων για την παραμετροποίηση της εμπειρίας πλοήγησής σας στο e-shop. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείρισή προσωπικών σας δεδομένων μέσω cookies στην οικεία ενότητα (ενότητα..)
3. Συλλογή Δεδομένων:
Η εταιρεία ενδεικτικά συλλέγει τα κάτωθι προσωπικά δεδομένα του χρήστη/Επισκεπτη εφόσον δηλωθούν:
Δήλωση απευθείας απο τον χρήστη:
• Δεδομένα δημιουργίας/σύνδεσης λογαριασμού: όνομα, επώνυμο, username –e-mail σας ή το τηλέφωνό
• Δεδομένα ταυτότητας & επικοινωνίας: όνομα, επώνυμο, ταχυδρομικές διευθύνσεις, e-mail, τηλέφωνο
• Δεδομένα οικονομικά και φορολογικά: τρόποι πληρωμής, είδος κάρτας, αξία συναλλαγών, πιστωτικά, επιστροφή χρημάτων, στοιχεία απόδειξης / τιμολογίου. Δεν καταγράφονται ουτε αποθηκεύονται, απο την εταιρεία, οποιεσδήποτε πληροφορίες πληρωμής κατά την ηλεκτρονική συναλλαγή με το e-shop όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών κ.ά.
• Δεδομένα συναλλαγής/αγοράς: είδος προϊόντων αγοράς, αξία συναλλαγής, διεύθυνση αποστολής ή/και χρέωσης, χρόνος αγοράς, είδος κάρτας
• Δεδομένα λογαριασμού:  Ιστορικό παραγγελιών και κινήσεων στο e-shop  για τη διευκόλυνση του χρήστη καθώς και στοιχεία όπως ημερομηνία γεννήσεως, φύλο κτλ.
To e-shop και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού απευθύνονται μόνο σε φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (άνω των 18 ετών) και συνεπώς δεν πραγματοποιείται συλλογή και επεξεργασία οποιουδήποτε δεδομένου σε πρόσωπα κάτων των 18 ετών εν γνώση της εταιρείας.  Ως εκ τούτου αν δεν έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας η εταιρεία παρακαλεί να μην γίνεται χρήση της ιστοσελίδας και να μην παρέχετε καμία πληροφορία με οποιονδήποτε τρόπο (πχ εγγραφη στο newsletter, δημιουργία λογαριασμού κτλ.)

Συλλογή δεδομένων απο τρίτους:

Όταν χρησιμοποιείτε τρίτους παρόχους για τη σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας και την χρήση των υπηρεσιών μας (πχ Facebook, Viber, Google) ενδέχεται η συλλογή δεδομένων, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και συγκατάθεσής σας. Η εταιρεία προτείνει στην παραπάνω περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης να ανατρέχει στην οικεία ενότητα των τρίτων παρόχων σχετικά με τους όρους χρήσης και των πολιτικων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
Συλλέγουμε ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ και ορισμένα Τεχνικά Δεδομένα και δεδομένα μέσω cookies, όπως: Διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), λειτουργικό σύστημα, στατιστικά/ψευδώνυμα δεδομένα, ζώνη ώρας και τοποθεσία, τύπο και έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser), και άλλες τυχόν τεχνολογίες που απαιτούνται για την προσπέλαση της Ιστοσελίδας), τις συσκευές μέσω των οποίων επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, δεδομένα σχετικά με τη σελίδα από την οποία συνδεθήκατε ή τη σελίδα που μεταβήκατε όταν φύγατε, τις προτιμήσεις σας (διάρκεια και συχνότητα που παρατηρείτε ορισμένα προϊόντα, το είδος των Newsletters που ανοίγετε ή όχι, τη Wishlist σας, το είδος των προϊόντων που αγοράζετε ή τοποθετείτε στο καλάθι σας), τα προϊόντα που έχετε τοποθετήσει στο καλάθι σας και δεν έχετε ολοκληρώσει την αγορά τους. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά μπορείτε να λάβετε από την Πολιτική Cookies μας.
4. Σκοποί επεξεργασίας
α. Δημιουργία και διαχείριση ιδιωτικού ή επαγγελματικού Λογαριασμού Χρήστη στο e-shop (προαιρετικά): τα στοιχεία που καταχωρίζονται κατά τη δημιουργία λογαριασμού Χρήστη είτε ιδιωτικού είτε επαγγελματικού, επεξεργαζόνται απο την εταιρεία για το σκοπό της εγγραφής του χρήστη στο e-shop της διαχείρισης και συντήρησης του Λογαριασμού με την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης, την επιβεβαίωση της εγγραφής, τη διευκόλυνση διαχείρισης, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης των παραγγελιών και των πληρωμών.
β. Υποβολή και Εκτέλεση παραγγελίας: επεξεργασία δεδομένων για την διαχείριση των παραγγελιών και την τιμολόγηση και παράδοση των προϊόντων, τη διαχείριση και διεκπεραίωση των πληρωμών, την παρακολούθηση της παραγγελίας και ενημέρωσεις για την εξέλιξή τους με βάσει τα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει ο χρήστης/επισκέπτης του e-shop
γ. Εμπορική επικοινωνία: συλλογή δεδομένων ταυτότητας και επικοινωνίας για το σκοπό της απευθείας προώθησης παρόμοιων προϊόντων μέσω email, sms και viber, κατόπιν της πώλησης των προϊόντων. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να εναντιωθεί σε αυτή τη προωθητική ενέργεια των προϊόντων με απευθείας επικοινωνία με το κατάστημα της Pervinca ή μέσω e-mail ή με διαγραφή απο το newsletter.

δ. Έρευνες ποιότητας και ικανοποίησης πελατών: Η εταιρεία συλλέγει τα στοιχεία που ο χρήστης/επισκέπτης παρέχει οικειοθελώς για την διεξαγωγή ερευνών ποιότητας σε σχέση με την ικανοποίησή από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας και του e-shop για την βελτίωση των υπηρεσιών της. Ο χρήστης/ επισκέπτης μπορεί να άρει τη συγκατάθεσή οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το κατάστημα της Pervinca ή μέσω e-mail.
ε. Μέτρα για ασφαλή πρόσβαση και χρήση του e-shop: Συλλογή τεχνικών δεδομένων ή/και δεδομένων σύνδεσης του χρήστη/ επισκέπτη με σκοπό την εξασφάλιση ασφαλούς και σύννομης πλοήγησης και χρήσης υπηρεσιων του e-shop.
στ. Διαχείριση αιτημάτων εξυπηρέτησης επισκεπτών Ιστοσελίδας: Ο χρήστης/επισκέπτης ανάλογα με το κατα περίπτωση αίτημα του χορηγεί οικειοθελώς τις πληροφορίες που κρίνει ότι χρειάζονται για την εξυπηρέτηση του. Η επεξεργασία των δεδομένων που δίνονται απο τον  χρήστη/επισκέπτη γίνεται βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων:
α) συμμόρφωση με την έννομη υποχρέωση της Εταιρείας, για την υιοθέτηση εργαλείων/μέσων εξυπηρέτησης των χρηστών της Ιστοσελίδας/e-shop
β) όπου κρίνεται απαραίτητη, η συγκατάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, για την αποτελεσματική επικοινωνία με την Εταιρεία για εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών, κατόπιν σχετικού αιτήματός. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να άρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε αποστέλλοντας e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας ανωτέρω.
Η εταιρεία ενδέχεται να επεξεργαστεί τα ανωτέρω δεδομένα στη βάση του εννόμου συμφέροντός μας ή της συμμόρφωσής της εταιρείας μας με έννομη υποχρέωσή της όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. νόμιμων αρχών ή φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.
Επιπλέον η εταιρεία συλλέγει δεδομένα, μέσω cookies για σκοπούς όπως τεχνικούς, ελέγχου ποιότητας και απόδοσης της Ιστοσελίδας μας και της λειτουργίας του e-shop, διαφήμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται μέσω cookies ανατρέξτε στην οικεία ενότητα για την Πολιτική Cookies.
5. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων
H Pervinca διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα όσο για όσο χρόνο ο χρήστης/επισκέπτης αλληλεπιδρά με την εταιρεία και είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω. Ο χρήστης/επισκέπτης δικαιούται να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων που διατηρούνται στη βάση του e-shop πχ αίτηση διαγραφής του λογαριασμού σας, εκτός αν η διατήρησή τους επιβάλλεται βάσει υποχρέωσης εκ του νόμου (π.χ. φορολογικούς σκοπούς) ή για την υποστήριξη νομίμου δικαιώματος της Pervinca. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα διαγράφονται αμέσως μετά την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τηρούνται, ενώ κάποια δεδομένα (π.χ. τυχόν δεδομένα παραγγελιών) διατηρούνται ανώνυμα ή ψευδωνυμοποιημένα για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης.
Ενδεικτικά, οι  χρόνοι τήρησης προσωπικων δεδομένων:
5.1. Δεδομένα Λογαριασμού στο e-shop: Τηρούμε τα δεδομένα μέχρι τη διαγραφή του Ιδιωτικου/Επαγγελματικού Λογαριασμού ή μέχρι και 5 έτη από την τελευταία είσοδό σε αυτόν.
5.2. Δεδομένα παραγγελίας: κατα την αγορά των προϊόντων η εταιρεία Pervinca επεξεργάζεται τα δεδομένα για το χρονικό διάστημα της διαχείριση της κάθε παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών, υπαναχώρησης ή αξιώσεων που σχετίζονται με την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της υπηρεσίας. Ενδέχεται η διατήρηση δεδομένων απο τις συναλλαγές για όσο διάστημα απαιτείται η συμμόρφωση της Pervinca με νομικές υποχρεώσεις (π.χ. για φορολογικούς και λογιστικούς σκοπούς, για αποδεικτικούς σκοπούς κλπ.).
5.3. Εξυπηρέτηση πελατών και επισκεπτών Ιστοσελίδας: Τα στοιχεία που κοινοποιεί ο επισκέπτης κατά την υποβολή αιτήματος καταχωρούνται στη βάση του eshop και τηρούνται για όσο καιρό απαιτείται σύμφωνα και με τη φύση του αιτήματος το οποίο υπέβαλε και σε κάθε περίπτωση για τουλάχιστον 6 μήνες από την υποβολή των τελευταίων στοιχείων που μας κοινοποιεί σχετικά με αυτό.
5.4. Εμπορική Επικοινωνία: Η διατήρηση δεδομένων για προωθητικούς για σκοπούς παύειμε  την ανάκληση της συγκατάθεσής ή την εναντίωση του χρήστη/επισκέπτη στην αποστολή εμπορικής επικοινωνίας εκ μέρους μας ή μέχρι και 3 έτη από την τελευταία φορά που αλληλοεπιδράσε με το e-shop με οποιόνδήποτε τρόπο και μέσα (π.χ. newsletter, viber message κλπ).
5.5. Στατιστική ανάλυση:  Τα δεδομένα σας τα οποία για στατιστικούς σκοπούς όπως η αξιολόγηση εμπορευσιμότητας προϊόντων μέσω του e-shop τα οποιά κατόπιν επεξερασίας  έχουν ανωνυμοποιηθεί και τηρούνται συγκεντρωτικά για τον ως ανω σκοπό η εταιρεία δύναται να τα τηρεί για αόριστο χρονικό διάστημα.
5.6. Χρήση Ψηφιακών Εργαλείων: Τα δεδομένα τα οποία εισάγετε στο e-shop για την χρήση των ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται από εμάς και υπόκεινται αποκλειστικά σε στιγμιαία επεξεργασία.

6. Δικαιώματα Χρήστη/Επισκέπτη
6.1. Ο Χρήστης/Επισκέπτης του e-shop μπορεί να ασκήσει τα κατωτέρω αναφερόμενα δικαιώματα του στο τηλέφωνο επικοινωνιας με την Pervinca ή με αποστολή στο e-mail ………@......
Α. Δικαίωμα πρόσβασης: ο χρήστης μπορεί να ζητήσει να λάβει σχετικές πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων του, όπως: ποια δεδομένα έχει η Εταιρεία, γιατί τα χρησιμοποιεί, σε ποιον τα διαβιβάζει, εάν τα διαβιβάζει σε τρίτες χώρες, πώς τα προστατεύει, από πού τα συνέλεξε η Εταιρεία στην περίπτωση που δεν τα συνέλεξε από εσάς, για πόσο καιρό τα τηρεί, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, κλπ.
Β. Δικαίωμα Διόρθωσης: ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει αναληθή ή ανακριβή δεδομένα σας ή να τα επικαιροποιήσει. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προτού προβεί στη διόρθωσή τους και υποχρεούται να ενημερώσει τον αποδέκτη στον οποίο γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια
Γ. Δικαίωμα Διαγραφής: ο χρήστης έχει δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων του στις εξης περιπτώσεις:i) ανάκλησης της συγκατάθεσης του προς επεξεργασία των δεδομένων του, ii) σε περίπτωση που διαπιστώσει παράνομη επεξεργασία ή υποβολή και επεξεργασία τους με τρόπο άλλον απο τον προβλεπόμενο iii) η τήρηση τους δεν είναι πλεόν απαραίτητη για τους σκοπούς τους οποίους συλλέχθηκαν
Η Pervinca διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την άσκηση του παραπάνω δικαιώματος εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη (α) για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, (β) για τη συμμόρφωση με μία νομική υποχρέωση, (γ) για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων. Με την καταγγελία των συμβάσεων με την εταιρεία ο χρήστης μπορεί να ζητήσει και τη διαγραφή του Λογαριασμού και των δεδομένων του. Η διαγραφή, θα πραγματοποιείται όταν πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.
Δ. Δικαίωμα Περιορισμού επεξεργασίας: Ο χρήστης μπορεί να ζήτήσει απο την εταιρεία να τηρεί αποκλείστικά τα δεδομένα του και να μην τα επεξεργάζεται, όταν:
- η ακρίβειά τους αμφισβητείται
- η επεξεργασία είναι παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους
- η επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά η Εταιρεία εξακολουθεί να τα χρειάζεται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων
- εναντιώνετε στην επεξεργασία τους και αναμένετε την επαλήθευση του αποτελέσματός της, δηλαδή κατά πόσο οι νόμιμοι λόγοι της Εταιρείας μας υπερισχύουν έναντι του χρήστη
Ε. Δικαίωμα Φορητότητας: Ο χρήστης δικαιούται να ζητήσει σε δομημένη μορφή ή την απευθείαςμεταφορά σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος είναι (α) τα δεδομένα να έχουν δοθεί με συγκατάθεση ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και (β) τα δεδομένα να τηρούνται με αυτοματοποιημένα μέσα και όχι έντυπα (γ) να έχουν χορηγηθεί από εσάς και να μην πρόκειται για δεδομένα έχουν συναχθεί από την Εταιρεία μας με βάση τα δεδομένα που ο ίδιος ο χρήστης έχει δώσει σε αυτή.
Στ. Δικαίωμα Εναντίωσης: Ο χρήστης δικαιούται να εναντιωθεί στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία έχει ως νομική βάση (α) το έννομο συμφέρον, (β) την εκπλήρωση καθήκοντος, (γ) την περίπτωση κατάρτισης προφίλ. Εαν ο χρήστης ασκήσει το δικαίωμα αυτό η Εταιρεία  διατηρεί το δικαίωμα συνέχισης της επεξεργασίας των δεδομένων σε περίπτωση που συντρέχουν επικακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών χρήστη ή που άπτονται της θεμελίωσης, άσκησης, ή υποστήριξης νομικών αξιώσεων για την συνέχιση της εν λόγω επεξεργασίας.
Η.Άρσης συγκατάθεσης: Ο χρήστης έχει δικαίωμα ελευθερα και οποτεδήποτε να άρει την συγκατάθεση του όπου προβλέπεται ως βάση επεξεργασίας η λήψη συγκατάθεσης. Η άρση της συγκατάθεσης ισχύει για το μέλλον και κάθε επεξεργασία που διενεργείται από την Εταιρεία μέχρι το σημείο της άρσης είναι νόμιμη.
Ι. Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση: Ο χρήστης για τις περιπτώσεις που η εταιρεία ενημερώσει ότι χρησιμοποιεί ορισμένα τεχνικά μέσα για την αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί να ζητήσει την ανθρώπινη παρέμβαση κατά την λήψη αποφάσεων μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.
ΙΑ. Ο χρήστης μπορεί για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει να απευθυνθεί στην εταιρεία στα τηλέφωνα επικοινωνίας ή με αποστολή με e-mail. Ο χρήστης μπορεί να απέυθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές για την υποβολή παραπόνων ή καταγγελιών σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων του. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr /) .
6.2. Διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων σας
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον χρήστη, κατόπιν της υποβολής αιτήματος του, στοιχεία προς απόδειξη της ταυτότητάς του για λόγους ταυτοποίησης. Τα αιτήματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και αληθή για την αμεσότερη εξυπηρέτηση και επίλυση του αιτήματος. Η Εταιρεία μας επιφυλάσσεται για την απόκρουση αιτημάτων που είναι αβάσιμα, υπερβολικά, καταχρηστικά ή παράνομα σύμφωνα με το νόμο.
Η εταιρεία απαντάει εγκύρως στα αιτήματα του χρήστη εντός ευλόγου χρόνου ανάλογα με τη φύση και τη περιπλοκότητα του αιτήματος.
Η άσκηση των δικαιωμάτων του χρήστη σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα δεν φέρουν κάποια χρέωση, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό. Στη παραπάνω περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης εύλογου τέλους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση, προς εκπλήρωση του αιτήματος η εταιρεία δεσμευεται να ενημερώσει για τυχόν χρεώσεις προς ολοκλήρωση του αιτήματος.
7. Τρίτοι αποδέκτες των δεδομένων χρήστη
7.1. Για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων της και την ορθή λειτουργία του e-shop, h Pervinca συνεργάζεται με τρίτους παρόχους που αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα είναι απολύτως απαραίτητα για την διεκπεραίωση των εργασιών που τους έχουν ανατεθεί. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω σκοποί:
1. Φιλοξενία και διαχείριση της Ιστοσελίδας και του e-shop (φιλοξενία βάσεων δεδομένων, μηχανογραφική οργάνωση της Ιστοσελίδας), προμήθεια και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων
2. Διεκπεραίωση των παραγγελιών (υπηρεσίες μεταφορών, αποστολή, παραλαβή και παράδοση προϊόντων, υπαναχώρηση, επιστροφές) και είσπραξη των χρημάτων για λογαριασμό της Εταιρείας (σε περίπτωση αντικαταβολής)
3. Διαφήμισης και marketing (π.χ. για την αποστολή newsletter)
4. Ανάλυση δεδομένων, έρευνας αγοράς και ικανοποίησης πελατών
5. Λογιστικές και νομικές υπηρεσίες
6. Χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για την είσπραξη του τιμήματος των αγορών και Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης
7.2 Οι συνεργαζόμενοι με την Pervinca τρίτοι δεσμέυονται για την τήρηση της  εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων χρήστη που τους διαβιβάζονται από εμάς, καθώς και να λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλούς επεξεργασίας και να μην χρησιμοποιούν τις πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από την εκπλήρωση των συγκεκριμένων ως άνω σκοπών.
7.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο στον οποίο θα επιλέξουμε να μεταβιβάσουμε το σύνολο ή μέρος της επιχείρησής μας. Επιπλέον σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή άλλης αλλαγής στην επιχείρησή μας, οι νέοι ιδιοκτήτες, μέτοχοι διαχειριστές κτλ. έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τον ίδιο τρόπο που ορίζεται στην παρούσα Πολιτική.
7.4. Κατά τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων, εξασφαλίζεται συνεχώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.  Η Εταιρεία διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις αποφάσεις και οδηγίες των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
7.5. Τα τηρούμενα δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας.
8. Ασφάλεια δεδομένων
8.1. Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων (πχ Firewalls, Antivirus, Access rights control, PCI Security Standards, Service Organization Control (SOC), ειδικά λογισμικά για την αντιμετώπιση κακόβουλων ενεργειών και reCAPTCHA, για την πιστοποίηση ότι η πρόσβαση σε συγκεκριμένα πεδία της Ιστοσελίδας δεν πραγματοποιείται από bot).
8.2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών η Εταιρεία επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Η Εταιρεία μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων και των συνεργατών της, λαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, η ασφάλεια αυτών στο περιβάλλον της πλατφόρμας τελεί υπό την επιφύλαξη γεγονότων που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και σφαλμάτων που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου που δεν ελέγχεται από την Εταιρεία ή λόγων ανωτέρας βίας ή τυχηρών γεγονότων.
8.3. Οφείλετε να μη γνωστοποιείτε τα στοιχεία πρόσβασης στο Λογαριασμό σας και να διαφυλάσσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτόν από τρίτα άτομα.

9. Μεταβολές Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προς συμμορφωση με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία ή σε περίπτωση αναθεώρησης διαδικασιών ή πρακτικών μας. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τις τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων με δημοσίευση της στην Ιστοσελίδα. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.