Menu
Your Cart

Terms & Conditions

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης
1.ΓΕΝΙΚΑ
1.1 H παρούσα ιστοσελίδα (https://www.pervinca.gr/) έχει δημιουργηθεί απο την ΠΕΡΒΙΝΚΑ Ε.Π.Ε. (στο εξής «η Εταιρεία» ή «Pervinca») που εδρευεί στην Αθήνα επί της οδού Βίκτωρος Ουγκώ 43 ΤΚ 10437, Αρ.ΓΕΜΗ 123386601000, +30 2105223534, για την εξυπηρέτηση πελατών καθώς αποτελεί και την πύλη εισόδου στο ηλεκτρονικό κατάστημα («e-shop») .
1.2 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης έχουν καταρτιστεί στην Ελληνική γλώσσα και οποιαδήποτε άλλη εκδοχή τους είναι μη δεσμευτική μετάφραση του επίσημου ελληνικού κειμένου. Ο Χρήστης έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και μέσω του ιστοτόπου της «Εταιρείας» απο το φυλλομετρητη που χρησιμοποιεί. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες και την πολιτική της. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες/επισκέπτες για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
1.3 Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιήσουν αγορές μέσω του «e-shop» είτε ως απλοί επισκέπτες είτε με τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη (στο εξής «Χρήστες/Επισκέπτες»). Για τη δημιουργία λογαριασμού ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει στο οικείο πεδίο το όνομα, επώνυμο, e-mail και κωδικό πρόσβασης, τον οποίο θα δημιουργήσει ο ίδιος. Τα στοιχεία σύνδεσης στο e-shop δεν πρέπει να κοινοποιήθούν απο τον χρήστη σε οποιονδήποτε τρίτο.
1.4 Το e-shop απευθύνεται τόσο σε πελάτες λιανικής όσο και σε επαγγελματίες πελάτες χονδρικής.
1.5 Τα στοιχεία που συμπληρώνει ο χρήστης κατά την εγγραφή στο e-shop, την αγορά προϊόντων ως Επισκέπτης ή/και την τιμολόγηση/αποστολή των προϊόντων, εγγυάται ότι είναι αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθώς και ότι η Pervinca νομίμως λαμβάνει γνώση αυτών στο πλαίσιο διενέργειας πωλήσεων από το e-shop της εταιρείας.
1.6 Οι τηλεφωνικές παραγγελίες διέπονται επίσης από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει την παραγγελία του τηλεφωνικα για τα προϊόντα τα οποία εμφανίζονται στο e-shop επικοινωνώντας με την Pervinca στο +30 2105223534, Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00. Κατά τη λήψη της τηλεφωνικής παραγγελίας ο πελάτης οφείλει να δίνει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) όπου θα λαμβάνει την επικοινωνία με ενημερώσεις που αφορούν την παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της παραγγελίας και την εξέλιξη αυτής.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Ο χρήστης / επισκέπτης του «e-shop» υποχρεούται: να χρησιμοποιεί το δίκτυο της https://www.pervinca.gr/ με τέτοιο τρόπο που να μην προκύψει βλάβη, υπερφόρτωση ή ζημιά του ιστοτόπου και του «e-shop»  και ο σκοπός του να μην τίθεται σε κίνδυνο ή παρακάμπτεται. Ο Χρήστης δεν πρέπει να παρακάμπτει ή να τροποποιεί τα μέτρα ασφαλείας στη Εφαρμογή, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων. Επιπλέον υποχρεούται να απέχει από τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη ή οποιασδήποτε αστική ή διοικητική διαδικασία κατά της ΠΕΡΒΙΝΚΑ ΕΠΕ για πράξεις που αντίκεινται στη κείμενη νομοθεσία.
Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις χρήσης του «e-shop» της Εταιρείας καθώς και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
Να παρέχει πλήρη, αληθή και ορθά στοιχεία  εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης. Επιπλέον υποχρεούται να ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του χρήστη, η Pervinca διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του χρήστη.
 Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής ασφαλή και δεν πρέπει να τα κοινοποιεί σε τρίτους ή να τους επιτρέπει την πρόσβαση στον ιστότοπο/ «e-shop». Μόνο ο Χρήστης θα είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του λογαριασμού του. Ο Χρήστης οφείλει να ενημερώσει την Pervinca άμεσα εάν κάποιος τρίτος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του χωρίς εξουσιοδότηση. Ειδικότερα, ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώνει την Pervinca για οποιαδήποτε απώλεια, κλοπή ή κακή χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του έξυπνου τηλεφώνου του (smartphone) ή άλλης Τερματικής Συσκευής ή οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του Χρήστη, του κωδικού πρόσβασης ή άλλων δεδομένων προσωπικής ταυτοποίησης. Σε περίπτωση που ο Χρήστης υποπτεύεται ότι κάτι από τα παραπάνω έχει συμβεί ή έχει λάβει γνώση αυτού, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα την Εταιρεία χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 1.1.
Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στo «e-shop» της Pervinca.

3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ E-SHOP
Ο χρήστης / επισκέπτης του «e-shop»  δεν μπορεί να απαιτεί μόνιμη και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του «e-shop».
Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονίμως τις υπηρεσίες για οιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη.
Η Εταιρεία για τεχνικούς λόγους μπορεί να διακόψει προσώρινα τις υπηρεσίες, κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας μέσω του ιστότοπου/«e-shop» ή με άλλα μέσα.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τoν ιστότοπο/«e-shop» με τρόπο που είναι εύλογος για τον Χρήστη, για παράδειγμα, προκειμένου να τον βελτιώσει.  
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις αν η παραγγελία καταχωρήθει πριν τη διακοπή του «e-shop», αυτή παραμένει ισχυρή και θα πραγματοποιηθεί.

4. ΕΥΘΥΝΗ
4.1 H Εταιρεία αναφορικά με τον Χρήστη/επισκέπτη κατά τη χρήση από αυτόν του ιστότοπου / e-shop ουδεμία ευθύνη έχει άλλη από αυτή που τυχόν αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
4.2 Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα οποιονδήποτε πληροφοριών παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου / e-shop της Pervinca.
4.3 Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι «καταναλωτής», όπως ορίζεται από τον Νόμο 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, ή οποιονδήποτε άλλο νόμο ή κανονισμό που τον αντικαθιστά, ο ακόλουθος περιορισμός ευθύνης δεν θα ισχύει. Εάν ο Χρήστης υποστεί ζημία αποκλειστικά και μόνο μέσω της χρήσης του ιστότοπου / e-shop, η Pervinca θα είναι υπεύθυνη μόνο σε περίπτωση αποδεδειγμένου δόλου ή/και βαριάς αμέλειας
4.4 Η πώληση των προϊόντων γίνεται μόνο προς φυσικά πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (άνω των 18 ετών) και σε νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν ως σκοπό τη μεταπώληση ή την εν γένει εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων. Άτομα μέχρι και 18 ετών επιτρέπεται να κάνουν χρήση του «e-shop» μόνο με τη συγκατάθεση των νόμιμων εκπροσώπων τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτού του ανηλίκου ευθύνονται για οποιεσδήποτε υπηρεσίες χρησιμοποιεί ο ανήλικος. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι είναι επίσης υπεύθυνοι για τον έλεγχο της χρήσης από τον ανήλικο.
Το e-shop απευθύνεται σε ιδιώτες πελάτες λιανικής και σε επαγγελματίες πελάτες χονδρικής. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πώληση ή την παράδοση προϊόντων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ότι παραβιάζεται κάποιος από τους ως άνω όρους. 

4.5 Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντος με ελαττώματα ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα εντός του χρονικού διαστήματος που εκάστοτε ορίζεται από το νόμο, ο χρήστης/επισκέπτης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Pervinca. Το βάρος αποδείξεως ότι τα ανωτέρω ελαττώματα/ελλείψεις υφίστανται κατά τον χρόνο παράδοσης του προϊόντος φέρει ο πελάτης. Σε κάθε περίπτωση ευθύνης μας για μη ανταπόκριση στη σύμβαση, ο πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος ή μείωση του τιμήματος ή να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα.
4.6 H Εταιρεία δεν ευθύνεται για άμεσες έμμεσες, ειδικές, τυχαίες, επακόλουθες ζημιές του αγοραστή ή για διαφυγόν κέρδος αυτού, ούτε για ζημιά στη φήμη, την πελατεία ή την υπόληψη του αγοραστή, ή για το κόστος παροχής υποκατάστατων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις συμβάσεις αγοραπωλησίας που καταρτίζονται στο παρόν e-shop ή από την χρήση, αδυναμία χρήσης ή λειτουργίας ή αστοχίες του. Η Pervinca δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές, τα περιεχόμενα, οι τιμές, οι περιγραφές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων αυτών και εν γένει οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων καθώς και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών πραγματοποιείται από τους ίδιους τους κατασκευαστές/αντιπροσώπους κλπ, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν˙ η Εταιρεία δεν οφείλει και ούτε είναι σε θέση να ελέγξει ούτε ευθύνεται για την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δύνανται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ως εκ τούτου και γενικώς, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την περίπτωση απόκλισης της φωτογραφίας, του χρώματος, της ποιότητας ή της εμφάνισης του προϊόντος στο e-shop από την πραγματική του εικόνα.
4.7 Εάν μέσω της χρήσης ιστοτόπου/ e-shop ή την αποστολή δεδομένων βλάφθει ο Χρήστης/ επισκέπτης, η Pervinca θα είναι υπεύθυνη μόνο εάν αυτό προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της Pervinca. Η Pervinca δεν θα φέρει ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων του Χρήστη σε καμία περίπτωση και κατ’ ουδένα τρόπο.
4.8 Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγω παύσει να παρέχει υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά.
4.9 Η Εταιρεία δεν υιοθετεί και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων και συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων στον ιστότοπο της Pervinca
4.10 Η Εταιρεία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων ή/ και χρηστών εφόσον η πολιτική της εταιρείας το επιβάλει.
4.11 Η εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τον χρόνο παράδοσης που μεσολαβεί από την παράδοση των προϊόντων στον μεταφορέα μέχρι την παραλαβή από τον πελάτη, όταν χρησιμοποιείται μεταφορική σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

5. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
 5.1 Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Εάν δεν έχετε πιστωτική κάρτα ή αν δεν μπορείτε να βρίσκεστε στο τόπο αποστολής για την παραλαβή, η εξοφλήση της παραγγελίας μπορεί να γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού με αιτιολογία το Ονοματεπώνυμο σας και τον Αριθμό Παραγγελίας. Στην συνέχεια παρακαλούμε αποστείλατε το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω e-mail στο sales@pervinca.gr για την ταχύτερη εξυπηρέτηση σας. Οι παραγγελίες στέλνονται μετά την επιβεβαίωση της πληρωμής απο την συνεργαζόμενη τράπεζα.
Οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:
EUROBANK 
0026.0341.12.0200514507
IBAN:GR4302603410000120200514507
ΕΘΝΙΚΗ
167/470811-37
ΙΒΑΝ: GR1301101670000016747081137
Οι προμήθειες τραπεζών βαρύνουν το λογαριασμό χρήστη/ επισκέπτη και όχι της Pervinca. Συνεπώς για την ολοκλήρωση της παραγγελίας το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να αναγράφει το ακριβές ποσό εξόφλησης της  παραγγελίας.
Σε περίπτωση που καταθέτετε χρήματα απο μη συνεργαζόμενη τράπεζα η παραγγελία θα αποστέλλεται όταν η πληρωμή επιβεβαιωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
5.2 Καταβολή στο κατάστημα
Η πώληση ολοκληρώνεται με την πληρωμή και την έξοδο του προϊόντος απο το κατάστημα. Το κίνδυνο με την έξοδο του προϊόντος φέρει ο πελάτης.

5.3 Αντικαταβολή κατα την παραβαλή απο τον πελάτη
Μόνο για αγορές εντός Αττικής, τα προϊόντα αποστέλλονται με όχημα της Εταιρείας το αντίτιμο πληρώνεται κατά την παραλαβή του προϊόντος στον οδηγό του.

6. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
6.1 Παραλαβή από το κατάστημα: Οι παραλαβές προϊόντων πραγματοποιούνται στο κατάστημα της Pervinca επι της οδού Βίκτωρος Ουγκώ αρ. 43, Αθήνα ΤΚ 10437. Για την παραλαβή ο χρήστης/επισκέπτης ενημερώνεται με e-mail ή τηλεφωνικώς από την εταιρεία
Παραγγελίες επιβεβαιωμένες που δεν παρελήφθησαν από το κατάστημα εντός 5 ημερολογιακών ημερών ακυρώνονται αυτομάτως, χωρίς επιπλέον χρέωση και τα προϊόντα πλέον θα διατίθενται για απευθείας πώληση.
6.2 Αποστολές εντός Αττικής: Οι αποστολές εντός Αττικής γίνονται με όχημα της Pervinca ή μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής του πελάτη. Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών εντός Αττικής, είναι δύο-τρείς εργάσιμες ημέρες.
6.3 Αποστολές εκτός Αττικής:  Οι αποστολές εκτός Αττικής πραγματοποιούνται μόνο μέσω μεταφορικής εταιρείας της επιλογής του πελάτη. Εφόσον αυτό απαιτείται η Pervinca αναλαμβάνει τη μεταφορά και παράδοση των εμπορευμάτων στα γραφεία εντός Αττικής της  ως άνω αναφερόμενης μεταφορικής εταιρείας, χωρίς χρέωση. Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών στα γραφεία της μεταφορικής εντός Αττικής, είναι μία-τρείς εργάσιμες ημέρες.
6.4 Ο χρόνος παράδοσης ενδέχεται να διαφοροποιηθεί σε περιόδους με μεγάλο φόρτο εργασίας.
6.5 Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται έως τις 14:00 η ώρα, θα αποστέλλονται την ίδια εργάσιμη μέρα στην μεταφορική εταιρεία εφ΄ όσον αυτό είναι εφικτό, εκτός από περιπτώσεις όπου δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληρωμή. Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων προϊόντων η εταιρεία μας θα επικοινωνεί μαζί σας τηλεφωνικά ή με email. Όλα μας τα προϊόντα αποστέλλονται με όχημα της εταιρείας Pervinca, ταχυδρομείο εφόσον εφαρμόζεται, και μεταφορικές εταιρείες.
6.6 Έξοδα αποστολής: Για μεταφορές εντός Αττικής με όχημα της Pervinca η χρέωση μεταφοράς είναι 10€. Για παραγγελίες άνω των 100€ η μεταφορά εντός Αττικής είναι δωρεάν.
Για μεταφορές εκτός Αττικής, που θα εκτελεστούν με εντολή του παραλήπτη και από μεταφορέα της επιλογής του, τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ίδιο.
6.7 Στις περιπτώσεις μεταφοράς προϊόντων μέσω μεταφορικής εταιρείας, η ευθύνη μεταφοράς ή/και η ασφάλιση προϊόντων βαρύνει τον παραλήπτη.

7. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
7.1 H Pervinca σύμφωνα με τον νόμο για τη προστασία του καταναλωτή έχει διαμορφώσει πολιτική επιστροφής των προϊόντων της ή χρημάτων, εάν φέρουν ελαττώματα ή δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του καταναλωτή.
7.2 Για την επιστροφή τους, τα προϊόντα θα πρέπει να είναι στην αρχική τους συσκευασία. Η συσκευασία πρέπει να είναι απαραβίαστη και στην κατάσταση που παρεδόθη στο κατάστημα ή στην μεταφορική εταιρεία. Εάν η συσκευασία έχει παραβιαστεί ή το προϊον βλαφθεί κατόπιν παράδοσης στο κατάστημα στον πελάτη ή τη παράδοση σε μεταφορική εταιρεία, η επιστροφή δεν γίνεται δεκτή.
7.3 Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δεκτή εντός 15 ημερολογιακών ημερών απο τη παραλαβή τους, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία μας.
7.4 Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παραλαβή, η Εταιρεία αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος στο κατάστημα. Κατόπιν ελέγχου του προϊόντος, πραγματοποιείται επιστροφή χρημάτων, αντικατάσταση ή επισκευή του προϊόντος με έξοδα της εταιρείας
7.5 Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελαττώματα και βρίσκεται εντός της χρονικής περιόδου της εγγύησης από τον κατασκευαστή, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία είτε τηλεφωνικά (+30 2105223534) είτε μέσω e-mail (sales@pervinca.gr) επιστρέφεται το προϊόν μαζί με το παραστατικό αγοράς στο κατάστημα. Η επιστροφή μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον πελάτη στο κατάστημα της Pervinca ή με μεταφορική της επιλογής του, αναλαμβάνοντας ο ίδιος τα ανάλογα έξοδα.
7.6 Σε μη ελαττωματικά προϊόντα η επιστροφή γίνεται δεκτή με έξοδα του πελάτη. Με την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος η εταιρεία επιστρέφει τα χρήματα πίσω στον πελάτη. Έξοδα τραπεζικών προμηθειών που τυχόν προκύψουν βαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του προϊόντος, σύμφωνα με τους ως άνω όρους.
8. ΕΓΓΥΗΣΗ 
Τυχόν εγγυήσεις προϊόντων παρέχονται από τους κατασκευαστές ή αντιπροσώπους τους με δική του ευθύνη. Εκτός από τις παρεχόμενες από τους κατασκευαστές ή τους αντιπροσώπους εγγυήσεις, η Pervinca, πέρα από την νόμιμη εγγύηση ως πωλήτρια των προϊόντων, δεν παρέχει δική της εγγύηση ή επέκταση αυτής. Η Pervinca δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την συμμόρφωση των κατασκευαστών και αντιπροσώπων στις υποχρεώσεις εκ του νόμου σχετικά με τις εγγυήσεις.